Madelène is zeven maanden ad interim directeur geweest bij Tickets.nl (12 fte). Hierbij lag de focus op aandacht schenken aan contractpartijen zoals KLM en AMEX. Het invoeren van wekelijks werkoverleg met medewerkers en resultaten bespreken met aandeelhouders. Aanspreekpunt zijn voor de medewerkers en hen begeleiden en adviseren bij bestaande en nieuwe projecten. Het verhogen van de verkoopgraad van al ingekochte arrangementen en het verzamelen en opvolgen van leads om de algemene verkoopresultaten te verhogen en marge per project te verbeteren. Als laatste het inwerken van de nieuw geworven directeur.